Utbildning

Vi genomför utbildningar om mänskliga rättigheter som riktar sig till verksamheter som  arbetar med mänskliga rättigheter eller som vill påbörja ett sådant arbete.

Utbildningarna kan vara kortare eller längre, ske i form av föreläsningar, seminarier eller workshops. Syftet är att öka kunskapen om hur verksamheter kan utveckla och stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter. Vi skräddarsyr alla våra kompetensinsatser utifrån de behov som finns. Efter en genomförd utbildning med Emerga ska deltagarna ha fått ökad kunskap, fler verktyg och metoder samt mod och inspiration att arbeta rättighetsbaserat i sitt dagliga arbete. Vi erbjuder två färdiga koncept:

  • Grund i mänskliga rättigheter
  • Fördjupning i mänskliga rättigheter

Vi erbjuder även utbildning i tematiska områden såsom rätt till bästa möjliga hälsa, rätt till bästa möjliga utbildning, icke-diskriminering, delaktighet etc.

Emergalab (www.emergalab.se) är en digital plattform för att stödja alla som arbetar med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. På plattformen finns ett brett urval av föreläsningar, verktyg och övningar som kan användas som stöd i det dagliga arbetet. Alla verktyg och metoder är anpassade och kan användas av skolpersonal såväl som vård- eller servicepersonal. Det finns färdiga kit som kan användas för fortbildning på arbetsplatsträffar och flera olika quiz som kan ge anställda inspiration och mer kunskap. Genom Emergalab kan vi erbjuda coachning och stöd i det dagliga arbetet.