Akademin

Vi utbildar och inspirerar alla som arbetar med mänskliga rättigheter.

Genom akademin erbjuder vi kortare och längre utbildningar, föreläsningar, seminarier och workshops för att öka kunskapen om hur  verksamheter kan utveckla och stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter. Vi skräddarsyr alla våra kompetensinsatser utifrån era behov. Efter en genomförd utbildning med Emerga ska deltagarna ha fått ökad kunskap, fler verktyg och metoder samt mod och inspiration att arbeta rättighetsbaserat i sitt dagliga arbete. Vi erbjuder utbildningar inom följande områden:

 • Grund i mänskliga rättigheter
 • Fördjupning i mänskliga rättigheter
 • Normperspektiv som verktyg för att arbeta med mänskliga rättigheter
 • Jämlikhet och icke-diskriminering – fokus på samtliga diskrimineringsgrunder
 • Hur verksamheter kan arbeta med inkludering och delaktighet
 • Diskrimineringslagen i praktiken – aktiva åtgärder och psykosocial arbetsmiljö
 • Agenda 2030 och kopplingen till mänskliga rättigheter
 • Social hållbarhet
 • Mänskliga rättigheter som ett stöd i arbetsmiljöarbetet
 • Barnkonventionen i praktiken
 • HBTQ (Se även HBTQ-diplomering)

Vi erbjuder även utbildning i tematiska områden såsom rätt till bästa möjliga hälsa, rätt till bästa möjliga utbildning etc.

Emergalab (www.emergalab.se) är en digital plattform för att stödja alla som arbetar med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. På plattformen finns ett brett urval av föreläsningar, verktyg och övningar som kan användas som stöd i det dagliga arbetet. Alla verktyg och metoder är anpassade och kan användas av skolpersonal såväl som vård- eller servicepersonal. Det finns färdiga kit som kan användas för fortbildning på arbetsplatsträffar och flera olika quiz som kan ge anställda inspiration och mer kunskap. Genom Emergalab kan vi erbjuda coachning och stöd i det dagliga arbetet.