Ansök till Emergas studentpool

Studerar du samhällsvetenskap på masternivå? Har du dokumenterat intresse för mänskliga rättigheter? Ansök till vår studentpool!

Om arbetet

Under två terminer arbetar du i vår studentpool. Du arbetar med administrativa uppgifter liksom uppgifter av mer kvalificerad karaktär, däribland datainsamling, analys och rapportskrivning. Uppgifterna anpassas till dig som person och dina intresseområden. Vi erbjuder även uppsatshandledning och förtur till våra praktikplatser.

Ansök senast 31 maj Ansök genom att skicka CV och personligt brev till info@emerga.se senast 31 maj. Har du frågor? Kontakta carolin.holmblad@emerga.se