Mänskliga rättigheter i praktiken

Avslutningskonferens för Ifous FoU-program Digitalisering i skolan

 

I veckan avslutade vi vårt uppdrag för Ifous som vi arbetat med under tre år, som följeforskare i deras FoU-program Digitalisering i skolan. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Vi deltog på avslutningskonferensen 16 januari 2017 under rubriken ”Styrning och ledning i digitaliseringsfrågor” där vi presenterade en sammanfattning av våra resultat från de här åren och skickade med Ifous lärdomar från processen.

Du kan läsa mer om Ifous Forsknings- och utvecklingsprogram Digitalsering i skolan här: http://www.ifous.se/programomraden-forskning/digitalisering-i-skolan/