Mänskliga rättigheter i praktiken

Camilla Ingemarson

Camilla arbetar på Emerga sedan hösten 2017 som konsult, researcher och projektledare. Hon är bland annat kopplad till utredningsuppdragen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, ett antal utvärderingsuppdrag samt våra uppdrag som berör romsk inkludering. Camilla är socionom och har tidigare arbetat inom socialtjänst och som kurator inom hälso- och sjukvård. Hon har även en fil. masterexamen inom mänskliga rättigheter och har ett särskilt fokus på sociala rättigheter.