Uppdrag

Här presenterar vi ett urval av de uppdrag och kunder vi arbetat med under åren.


Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet. / Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB Arbetet med familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt i Göteborg har pågått sedan 2013. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) […]

Utvärdering av familjecentrerat arbetssätt i Göteborg


Hjo kommun har fått medel från Skolverket för att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Två skolor i Hjo har under våren inlett ett långsiktigt arbete med att utveckla kamratskapande rastaktiviteter som ska bidra till trygghet och studiero. Emerga  har fått i uppdrag att utvärdera insatsen samt leda tre workshops i syfte […]

Hälsofrämjande skolutveckling i Hjo
Vi på Emerga har tillsammans med Rädda Barnen precis lanserat en rapport som handlar om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och deras första tid i Sverige. Rapporten bygger på vårt samarbete med en grupp ungdomar som vi fick förmånen att följa under ett år. Det är deras berättelser och också […]

Ny rapport! Mellan flykt och framtid


  Kommunstyrelsen i Uppsala kommun antog den 8 mars 2017 en kommunövergripande handlingsplan ”Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism”. En del av kommunens systematiska inom området arbete handlar om att införa ett rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter i kommunen. Det ska göras gradvis i kommunen och processen startas […]

Pilotprojekt om metoder för rättighetsbaserat arbetssätt i Uppsala kommun
Välkommen till lansering av Mellan flykt och framtid, en studie om nyanlända ungdomars första tid i Sverige, i Malmö 16 februari och Göteborg 23 februari. ”Om jag fick önska då hade någon berättat för mig hur jag lär mig språket, hur jag går till skolan och vem som kan hjälpa mig […]

Lansering av Mellan flykt och framtid


Göteborgs Stad har upphandlat Emerga för kompetensutvecklingsinsatser i mänskliga rättigheter, normperspektiv och intersektionalitet under hösten 2017. Utbildningen syftar till att ge verktyg och metoder för ett normmedvetet och processinriktat arbetssätt, med utgångspunkt från deltagarnas befintliga uppdrag, egna erfarenheter och verksamhetsområden. Deltagarna kommer från flera olika förvaltningsområden och arbetar både inom […]

Mänskliga rättigheter, normperspektiv och intersektionalitet i Göteborgs Stad


På uppdrag av Myndigheten för delaktighet arbetar Emerga under 2017 gemensamt med privata företag för att utveckla konkreta verksamhetsstöd och verktyg för tillgängliga arbetsplatser och tillgänglig rekrytering. Verktygen ska tydliggöra hur företagen kan arbeta med dessa frågor samt aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Det ska även i ett större […]

Emerga utvecklar verksamhetsstöd för tillgängliga arbetsplatser och tillgänglig rekrytering i ...