Cornelia Gustafsson


Cornelia har sedan våren 2017 varit knuten till Emerga som junior konsult och researcher och började på Emerga som praktikant under masterstudierna i offentlig förvaltning inom vilka hon har en inriktning mot policyanalys. Cornelia har under sin tid på Emerga främst varit kopplad till utredningsuppdragen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).