Emerga erbjuder HBTQ-diplomering

Emerga erbjuder en HBTQ+-diplomering till offentlig sektor och företag. Diplomeringen är en processutbildning med fokus på HBTQ som grundas i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt.

Varför HBTQ-diplomeras?

  • Skapa trygga och inkluderande arbetsplatser
  • Säkerställ icke-diskriminering av HBTQ-personer i och kring verksamheten
  • Synliggöra HBTQ-personers rättigheter
  • Arbeta med diskrimineringslagstiftningens aktiva åtgärder

Nathalie Tapper ansvarar för Emergas HBTQ-diplomering. ”Jag har tidgare arbetat med HBTQ-diplomering och ser både ett stort behov och en stor efterfrågan för den här typen av utbildning. Emergas HBTQ-diplomering fokuserar tydligt på rättighetsbaserade arbetssätt och kan anpassas till olika verksamheter, genom att vi väver samman HBTQ-föreläsningarna med våra verktyg för att arbeta med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt.”  HBTQ-diplomeringen är en processutbildning med inledande e-utbildning, möjlighet till handledning via emergalab.se, två föreläsningar á tre timmar samt en utvecklingsuppgift däremellan – och därefter en uppföljning en tid efter diplomeringen.

Jag tycker att Nathalie har varit helt fantastisk i sin roll – och jag vill ge henne de varmaste rekommendationer! Hon är mycket tydlig, pedagogisk och rak, samtidigt mycket inkännande och lyssnande. En fantastisk tillgång! Hon har en exceptionell förmåga att förklara och resonera kring begrepp som kanske kan vara lite svåra för en del – och göra det begripligt, motiverande och enkelt.

– Gro Hansen, utvecklingsledare avdelningen för social hållbarhet i Uppsala Kommun

Ladda ner info-bladet och läs mer om diplomeringen: HBTQ-infoblad

För mer information kontakta Nathalie Tapper, nathalie.tapper@emerga.se, 070 400 61 31

eller Lejla Mundzic, lejla.mundzic@emerga.se, 073 617 02 69