Emerga medverkar på årets viktigaste CSR-händelse

Den 8 december medverkar vi på årets CSR-händelse CSR Forum 2014 arrangerat av CSR Västsverige. Det internationella samfundet enades år 1948 om visionen att respekt för mänskliga rättigheter ska genomsyra samhället. Hur kan mänskliga rättigheter fungera som ett stöd för företag som vill ta ansvar – och varför? Elisabeth Abiri, expert inom ett rättighetsbaserat förhållningssätt, förklarar hur rättigheterna kan ses som en måttstock i arbetet med social hållbarhet. Vi finns som utställare på CSR Forum och ser framemot att träffa er där.

www.csrvastsverige.se