Emerga Research and Consulting

Emerga har gjort ett tillägg i företagsnamnet. Från och med första februari heter företaget Emerga Research and Consulting AB. Anledningen till förändringen är att lägga större tonvikt vid utredning – och forsknings aspekten i företaget.

Under hösten har vi knutit till oss Åsa Smith, som tidigare var verksam som forskare på Socialmedicin på Göteborgs Universitet. Åsa kommer nu att fortsätta sin forskning kring gömda flyktingbarns rättigheter inom ramen för Emerga. I och med detta finns det ett behov av att ytterligare understryka och lyfta fram denna del av företaget säger Lejla Mundzic VD och grundare.

Under året kommer Emerga att initiera två utrednings PM inom skolutveckling och rättighetsarbete på kommunal nivå dvs. två områden som företaget arbetat mycket med sedan tidigare och inom vilka Emergas medarbetare har stor kompetens.