Emerga växer så det knakar. Välkommen Lisa!


Vi fortsätter att växa och knyta fler och nya kompetenta medarbetare till oss. Vi har nu fått den stora förmånen att välkomna Lisa Rudolfsson till Emerga-teamet.

Lisa började arbeta på Emerga i april 2018. Hon är filosofie doktor i psykologi och har under de senaste åren arbetat som universitetslektor vid Göteborgs universitet och undervisat kring bland annat allmänpsykologi, religionspsykologi och kvalitativ metod. Lisa har bedrivit tillämpad forskning, med i huvudsak kvalitativ ansats men hon har också erfarenhet av att bedriva forskning med kvantitativ metod. Hennes forskning har fokuserat den som är i behov av hjälp och den som har som profession att hjälpa, bland annat har hon studerat stödet till den som har utsatts för sexuella övergrepp och stödet till föräldrar med psykosproblematik och deras barn. Vi är jätteglada att ha Lisa hos oss!