Mänskliga rättigheter i praktiken

Följeforskning om iPadsatsningen i Angered i Göteborg

I Göteborgs-Posten den 7 mars 2018 kunde man läsa om iPad-satsningen i Angered i Göteborg, i vilken Emerga varit följeforskare. Detta är ett av de många uppdrag vi har inom skolutvecklingsområdet, som rör t.ex. digitalisering i skolan och inkluderande lärmiljöer med flera ämnen.

Citat från artikeln:

”I Angered använder man digitala verktyg i högre utsträckning än resten av landet i nästan alla ämnen, och enligt följeforskningen uppger många lärare att elevernas motivation, inlärning och prestation ökat efter att de fått sina surfplattor. Faktum är att andelen nior som klarar målen i samtliga ämnen har ökat sedan eleverna fick surfplattor, även om det är osäkert vilken betydelse satsningen har haft för betygen. Att använda den nya tekniken kan göra undervisningen mer individanpassad, vilket gör den mer lustfylld.”

”… framförallt är det informationssökning iPaden används till.  – Det är enklare att hitta information. Det är inte alla som har tillgång till en dator hemma och när vi, som nu, skriver en essä är det enklare att söka information från tidningar till exempel, säger Bishenk Ahmed, som går i nian på Bergsgårdsskolan.”

”Men fyra år efter införandet finns det fortfarande en del problem med satsningen. Följeforskningens rapport pekar på att det är vanligt att elever tappar koncentrationen och istället surfar på sociala medier eller spelar spel.”