Mänskliga rättigheter i praktiken

Göteborgskonsulter breddar sin internationella verksamhet genom ramavtal med SIDA

Pressmeddelande 2015-02-25
Göteborgskonsulter breddar sin internationella verksamhet genom ramavtal med SIDA

Göteborgsbaserade konsultföretaget Emerga Research and Consulting, som arbetar med mänskliga rättigheter ingår i det konsortium som med SKL International i spetsen vunnit SIDAs upphandling av ramavtal för området democratic governance and human rights.

 

Beslutet meddelades i veckan och ramavtalet sträcker sig till januari 2017. Ett ramavtal innebär i praktiken att SIDA kan upphandla Emerga för konsulttjänster som rör utvärdering, processtöd och andra experttjänster inom området public administration and human rights.

Läs mer på SIDA http://www.sida.se/Svenska/ och

SKL International http://sklinternational.se/news/skl-international-awarded-sida-framework-contract-in-democratic-governance-and-human-rights

Sverige är ett av de länder i världen som har den tydligaste agendan i förhållande till mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbeten men trots det finns det flera områden som kan förbättras och utvecklas och där vill vi bidra med vår expertis och erfarenhet säger Lejla Mundzic, VD Emerga Research and Consulting.

Emerga har sedan tidigare ett antal uppdrag bakom sig i sin internationella portfölj bland annat uppdrag med att ta fram en handlingsplan för mänskliga rättigheter för UNDP i Ukraina, Georgien och Nepal, samt utvärderingar av biståndsprojekt i Zambia, Uganda och Tanzania.

Vi är naturligtvis mycket glada för den möjlighet som detta ger oss nämligen att ytterligare fördjupa vårt internationella engagemang, avslutar Lejla Mundzic

Emerga grundades av Lejla Mundzic under hösten 2006. Företaget har i dag åtta medarbetare. Med utbildning, utvärdering och processtöd hjälper Emerga offentlig sektor, företag och organisationer att stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter. Bland uppdragsgivarna finns FN:s utvecklingsprogram UNDP, Skolverket och SCA.

 

För mer information, kontakta:

Lejla Mundzic, vd för Emerga, 0736-17 02 69, lejla.mundzic@emerga.se

Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Med utbildning, utvärdering och processtöd vill vi bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar. www.emerga.se