Mänskliga rättigheter i praktiken

HBTQ-diplomering ur ett rättighetsperspektiv

Emerga Institute stödjer offentlig sektor, företag och ideella organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Vi genomför utbildning med fokus på HBTQ-området med grund i mänskliga rättigheter.

-Vår HBTQ-diplomering fokuserar tydligt på rättighetsbaserat arbetssätt och kan anpassas till olika verksamheter genom att vi väver samman HBTQ-föreläsningarna med våra verktyg för att arbeta med mänskliga rättigheter, säger Sara Abiri, ansvarig för diplomeringen.

Syftet med HBTQ-diplomeringen är att skapa trygga och inkluderande arbetsplatser. Diplomeringen är ett led i att säkerställa icke-diskriminering av HBTQ-personer i och kring verksamheten och tydliggör hur arbetet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder kan se ut i praktiken.

HBTQ-diplomeringen är en processutbildning som innehåller en inledande e-utbildning, två föreläsningar med tillhörande utvecklingsuppgift, tillgång till digital handledning och repetition via plattformen emergalab.se samt ett uppföljningstillfälle.

-Jag vill ge Emerga de varmaste rekommendationer! De är tydliga, pedagogiska och samtidigt mycket inkännande och lyssnande. En fantastisk tillgång! Konsulterna har en exceptionell förmåga att förklara och resonera kring begrepp som kanske kan vara lite svåra för en del – och göra det begripligt, motiverande och enkelt, säger Gro Hansen, utvecklingsledare avdelningen för social hållbarhet i Uppsala kommun.

För mer information kontakta:

Sara Abiri, ansvarig för diplomeringen, sara.abiri@emerga.se, 0762 13 64 44

Lejla Mundzic, vd för Emerga, lejla.mundzic@emerga.se, 073 – 617 02 69,