HBTQ-diplomering ur ett rättighetsperspektiv

Emerga Institute stödjer offentlig sektor, företag och ideella organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Vi genomför utbildning med fokus på HBTQ-området med grund i mänskliga rättigheter.

-Vår HBTQ-diplomering fokuserar tydligt på rättighetsbaserat arbetssätt och kan anpassas till olika verksamheter genom att vi väver samman HBTQ-föreläsningarna med våra verktyg för att arbeta med mänskliga rättigheter, säger Nathalie Tapper, ansvarig för diplomeringen.

Syftet med HBTQ-diplomeringen är att skapa trygga och inkluderande arbetsplatser. Diplomeringen är ett led i att säkerställa icke-diskriminering av HBTQ-personer i och kring verksamheten och tydliggör hur arbetet med diskrimineringslagens aktiva åtgärder kan se ut i praktiken.

-Jag har tidigare arbetat med HBTQ-diplomering och ser både ett stort behov och en stor efterfrågan för den här typen av utbildning, säger Nathalie Tapper.

HBTQ-diplomeringen är en processutbildning som innehåller en inledande e-utbildning, två föreläsningar med tillhörande utvecklingsuppgift, tillgång till digital handledning och repetition via plattformen emergalab.se samt ett uppföljningstillfälle.

-Jag vill ge Nathalie de varmaste rekommendationer! Hon är mycket tydlig, pedagogisk och rak, samtidigt mycket inkännande och lyssnande. En fantastisk tillgång! Hon har en exceptionell förmåga att förklara och resonera kring begrepp som kanske kan vara lite svåra för en del – och göra det begripligt, motiverande och enkelt, säger Gro Hansen, utvecklingsledare avdelningen för social hållbarhet i Uppsala kommun.

För närvarande genomgår socialpsykiatrin i Trollhättan utbildningen för att bli HBTQ-diplomerade.

För mer information kontakta:

Nathalie Tapper, ansvarig för diplomeringen, 070 – 400 61 36, nathalie.tapper@emerga.se

Lejla Mundzic, vd för Emerga, 073 – 617 02 69, lejla.mundzic@emerga.se