Mänskliga rättigheter i praktiken

Lansering av Mellan flykt och framtid

Välkommen till lansering av Mellan flykt och framtid, en studie om nyanlända ungdomars första tid i Sverige, i Malmö 16 februari och Göteborg 23 februari.

”Om jag fick önska då hade någon berättat för mig hur jag lär mig språket, hur jag går till skolan och vem som kan hjälpa mig om jag behöver något. Jag hade också velat att någon hjälpt mig lära känna kompisar. Jag tycker inte heller att det ska gå så lång tid att få information som jag behöver, men vem lyssnar på mig?”

Under 2015 fick Sverige ansvar för drygt 70 300 barn och ungdomar som kom till Sverige för att söka asyl. Samtidigt höll Barnrättsutredningen på att avsluta sitt betänkande om hur FN:s konvention om barnets rättigheter skulle kunna inkorporeras i svensk lag. Med detta i åtanke inledde Emerga en studie under sommaren 2016 i samarbete med Rädda Barnen. Studien pågick under ett år tillsammans med ett antal ungdomar, med fokus att lyssna på hur de upplevt sin första tid i Sverige. Rapporten innehåller de deltagande ungdomarnas berättelse om hur deras två första år i Sverige har varit. Vilka utmaningar de haft, vad de har oroat sig för och tänkt på. Utifrån detta har olika teman identifierats och rekommendationer formulerats utifrån mänskliga rättigheter.

Varmt välkommen!

 

Malmö

Plats: Rädda Barnen, Ledebursgatan 5, Malmö

Datum: 16 februari

Tid: 09:00 – 11:30

Anmälan via mejl: adriana.aguilar@rb.se

Sista anmälningsdatum 15 februari

 

Göteborg

Plats:  Scandic Europa, Nils Ericsongatan 21, Göteborg

Datum: 23 februari

Tid: 09:30 – 12:00

Anmälan via länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPAZe6KiE8IaQqCeifjURNBSsLHtXwjQUTjauhwTf3f3aCUQ/viewform?c=0&w=1

Sista anmälningsdatum 22 februari