Månadsvis migrationsöversikt

På uppdrag av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) sammanställer Emerga månatligen information om lagar och praxis som rör den svenska hanteringen av migration. I samtliga rapporter redogörs för aktuella bestämmelser och vilken påverkan dessa har för personer i migrations- och asylprocess. Rapporterna redogör för antalet personer som söker asyl, var dessa kommer ifrån och hur könsfördelningen ser ut. Framförallt ger rapporterna en lägesbeskrivning av hur den aktuella lagstiftningen och praxisen förhållit sig till EU:s stadga om grundläggande rättigheter. En stor del av informationen hämtas in genom intervjuer med relevanta personer på olika myndigheter och organisationer.

Varje månad samlas alltså data in om migrationen samtidigt som det skrivs en tematisk rapport. Nedan finns länkat till båda delar per månad.

 

December 2017

Migrationsöversikt

 

November 2017

Migrationsöversikt

 

Oktober 2017

Migrationsöversikt

 

September 2017

Migrationsöversikt

Tema: Mottagningsenheter

 

Augusti 2017

Migrationsöversikt

 

Juli 2017

Migrationsöversikt

 

Juni 2017

Migrationsöversikt

Tema: Lokalt polisarbete

 

Maj 2017

Migrationsöversikt

Tema: Utbildning

 

April 2017

Migrationsöversikt

 

Mars 2017

Migrationsöversikt

Tema: HBTQI asylsökande

 

Februari 2017

Migrationsöversikt

Tema: Trauma, tortyr och möjliga effekter på droganvändning

 

Januari 2017

Månadsrapport Januari 2017

 

December 2016

Migrationsöversikt

Tema: Separerade barn

 

November 2016

Migrationsöversikt

Tema: Hatbrott

 

Oktober 2016

Migrationsöversikt

Fokusområden ett år från första rapporten

 

September 2016

Migrationsöversikt

Tema: Familjeåterförening

 

Augusti 2016

Migrationsöversikt

Tema: Migranter med funktionsnedsättning

 

Juli 2016

Migrationsöversikt

Tema: Påverkan på lokala samhällen