Nathalie Tapper

Nathalie Tapper har arbetat med oss på Emerga sedan 2016 och är kopplad till många av våra uppdrag som analytiker och projektledare. Hon har bland annat kontinuerligt arbetat med vårt utredningsarbete för EU: s byrå för mänskliga rättigheter, varit projektledare i uppdrag för Myndigheten för delaktighet där vi tagit fram metodstöd till företag för att öka tillgängligheten på arbetsplatser, varit handledare i rättighetsbaserat arbetssätt i processtödsuppdrag för Business Region Göteborgs projekt Lärandets Torg Hammarkullen och för tjänstepersoner inom olika förvaltningar i Göteborgs Stad. Tapper arbetar också med föreläsningar och utbildning, särskilt inom hbtq-frågor bland annat kopplat till ett uppdrag för Kunskapscentrum för sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen.

Tapper har en pol. kand inom offentlig förvaltning med masterstudier inom policyanalys och en fil. kand i konst- och bildvetenskap. Hon har flera års erfarenhet av att bedriva enkät- och intervjustudier (fokusgrupper) inom ramen för marknadsanalys samt av styrelsearbete inom ideell sektor. Med en bakgrund i konstnärlig idégestaltning har Tapper arbetat som frilansande workshopledare, illustratör och krönikör. Tapper ansvarar för Emergas kommunikation både till innehåll och form.