Om oss


Där andra företag vinstmaximerar, maximerar Emerga möjligheterna att arbeta för att stärka respekten för mänskliga rättigheter – för alla. 

Emerga är en kombination av företag och forskningsinstitut som prioriterar hållbarheten i alla uppdrag.

Vi vill göra skillnad på riktigt. För oss är varje utvärdering, varje kompetensutvecklingsinsats, varje följeforskningsuppdrag en möjlighet att bidra till att samhället bättre lever upp till ansvaret att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna. Rättighetsperspektivet är med andra ord grundläggande för Emergas verksamhet både som verktyg, inriktning och mål.

Vi har tagit fram tre ledord som ska leda, symbolisera och utgöra grunden för företagets verksamhet.

Nyskapande – för Emerga innebär det att hitta metoder, verktyg och lösningar som möjliggör ett praktiskt rättighetsbaserat arbete i olika verksamheter.

Idéledande – för Emerga handlar det om att vara med och utveckla och omsätta rättighetsbaserade analyser i praktik som stärker mänskliga rättigheter för alla.

Göra skillnad – för Emerga och Emergas medarbetare är varje uppdrag en möjlighet att göra skillnad, dvs. ett tillfälle att arbeta för att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas, uppfylls och följs upp.

Teamet – Emerga är inte mer än sina medarbete och idén om att göra skillnad är en grund för alla som arbetar här.