På Emerga startar vi upp det nya året med att avsluta flera större projekt som löpt under ett antal år. Under januari och februari månad sammanställer vi vår följeforskning i ett treårigt projekt för Ifous, där vi bland mycket annat fokuserat på vilka spår som finns kvar i de […]

Taggade på 2017


  Emerga har sedan sommaren 2016 ett samarbete med Rädda Barnen i en pilotsudie om ensamkommande barns upplevelse av sin första tid i Sverige. Bakgrunden är att hösten 2015 fick Emerga i uppdrag av EU: s byrå för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) att månatligen rapportera om migrationssituationen i […]

Emerga samarbetar med Rädda Barnen


  Emergas seminarium ”Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata mänskliga rättigheter”  var fullsatt på MR-dagarna och blev ett av de tio mest klickade programpunkterna på hemsidan. Vi samtalade om konsekvenserna av att (inte) tala om mänskliga rättigheter tillsammans med panelen som tillslut bestod av: Maria Johansson från […]

Fullsatt seminarium på MR-dagarna!Vi på Emerga förbereder oss för MR-dagarna på Malmö Live den 17 – 19 november genom grundlig genomgång av programmet! Emerga arrangerar programpunkt 13 på torsdagen den 17: e, 13:00 – 14:30 på High Live 2 Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata mänskliga rättigheter I Sverige […]

Emerga på mänskliga rättighetsdagarna


”Den 31 december 2018 har Mölndal stad ökat sina kunskaper i mänskliga rättigheter och om hur vi i vardagen kan arbeta med icke-diskriminering, tillgänglighet, deltagande och bemötande”     Mölndals Stad bedriver projektet FRAMM – för arbete och mångfald i Mölndals Stad, vilket egentligen inte är ett projekt utan en […]

Projektet FRAMM i Mölndals Stad


Den 13 oktober 2016 överlämnade regeringen sin skrivelse (2016/17:29) Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Strategins innebörd är att efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter inte kan tas för given och att steg måste tas mot en sammanhållen struktur för att främja och skydda de […]

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheterÄr du Emergas nya praktikant under våren 2017?   Vi söker dig som är i slutet av dina studier eller som nyligen har avslutat dina universitets- eller högskolestudier. Vi söker dig som har studerat något av följande: mänskliga rättigheter, juridik, statsvetenskap, ekonomi, statistik. Praktikperioden är en heltermin.   Skicka gärna […]

Är du Emergas nya praktikant under våren 2017?


I september 2016 är det tio år sedan Emerga bildades av Lejla Mundzic. Det är en fantastisk resa som företaget har genomfört. Från att ha startats som en enskild firma är Emerga idag ett aktiebolag med ett tiotal konsulter. Emerga är också idag ett av de ledande företagen i Norden […]

Emerga firar 10 år


Kommissionen mot antiziganism presenterade den 20 juni sitt slutbetänkande. I rapporten konstateras att det fortfarande pågår omfattande diskriminering av romer i vårt samhälle och att det görs för lite för att förändra detta. Det saknas fortfarande både styrning, kontinuitet och uppföljning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden att […]

Allvarligt läge för romers mänskliga rättigheter