Carolin håller just nu på och tar en masterexamen i mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm. Hon har sedan tidigare en kandidat i statsvetenskap med inriktning genusvetenskap. Vid sidan av studierna har intresset för mänskliga rättigheter bland annat tagit sig uttryck genom ideellt engagemang i organisationer som Röda […]

Möt vår praktikant Carolin!


  Kommunstyrelsen i Uppsala kommun antog den 8 mars 2017 en kommunövergripande handlingsplan ”Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism”. En del av kommunens systematiska inom området arbete handlar om att införa ett rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter i kommunen. Det ska göras gradvis i kommunen och processen startas […]

Pilotprojekt om metoder för rättighetsbaserat arbetssätt i Uppsala kommun


Figure holding coffee cup, Text says "breakfast seminari. Welcome!"
Vi på Emerga Research and Consulting har varje månad sedan december 2015 rapporterat till EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) om hur Sverige hanterat migrationssituationen. Rapporteringen har inneburit att vi har följt hur regeringens politik har förändrats och vilka konsekvenser detta fått. Vi har undersökt Migrationsverkets statistik […]

Frukostseminarium tema migration – 28/3-18 i Göteborg  Den 6 februari höll Emerga en heldagsutbildning om mänskliga rättigheter kopplat till barns och ungdomars psykiska hälsa i Härryda kommun. Härryda kommun bedriver ett arbete för att kraftsamla för förbättrad psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Förhoppningen med dagen var att stärka detta arbete genom att tillföra kunskap om […]

Utbildning med fokus på barn och ungas psykiska hälsa i ...


​Emerga erbjuder utbildning i mänskliga rättigheter – inriktning mot folkhälsoarbete Mänskliga rättigheter är idag ett vedertaget begrepp inom svensk offentlig förvaltning och är en viktig del av kommunernas uppdrag bl.a. i deras arbete med den vård, stöd och service som varje medborgare har rätt till. Mänskliga rättigheter är också en […]

Utbildning med inriktning mot folkhälsoarbete april/maj -18


Välkommen till lansering av Mellan flykt och framtid, en studie om nyanlända ungdomars första tid i Sverige, i Malmö 16 februari och Göteborg 23 februari. ”Om jag fick önska då hade någon berättat för mig hur jag lär mig språket, hur jag går till skolan och vem som kan hjälpa mig […]

Lansering av Mellan flykt och framtidVi på Emerga Research and Consulting vill bjuda in dig till en utbildning i mänskliga rättigheter i vår! När du är verksam inom skolan ställs du varje dag inför beslut som rör de mänskliga rättigheterna. Öka din förståelse för vad mänskliga rättigheter är och vad de innebär för dig i […]

Emerga bjuder in till utbildning i mänskliga rättigheter för dig ...


Julluch på Heaven 23
  Vi tackar för ett fantastiskt år med alla medarbetare och kunder! Det har varit ett intensivt och roligt år, med många nya uppdrag. Nu tar vi julledigt och laddar upp inför nästa år som är fullt av viktiga, roliga uppdrag. Men det berättar vi mer om i januari. God […]

God jul och gott nytt år!