Vi på Emerga har tillsammans med Rädda Barnen precis lanserat en rapport som handlar om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och deras första tid i Sverige. Rapporten bygger på vårt samarbete med en grupp ungdomar som vi fick förmånen att följa under ett år. Det är deras berättelser och också […]

Ny rapport! Mellan flykt och framtid


I Göteborgs-Posten den 7 mars 2018 kunde man läsa om iPad-satsningen i Angered i Göteborg, i vilken Emerga varit följeforskare. Detta är ett av de många uppdrag vi har inom skolutvecklingsområdet, som rör t.ex. digitalisering i skolan och inkluderande lärmiljöer med flera ämnen. Citat från artikeln: ”I Angered använder man […]

Följeforskning om iPadsatsningen i Angered i Göteborg


Emerga har förnyat ett tvåårigt ramavtal med Skolverket avseende utvärderings- och analystjänster. Vi har under de senaste sju åren genomfört mer än 20 olika utvärderingsuppdrag kring allt från entreprenörskap i skolan till digitalisering och elevers gymnasieval. Vi ser verkligen framemot ett fortsatt samarbete med Skolverket. Vi är övertygade om att […]

Emerga har fått förnyat ramavtal med SkolverketEmerga bjuder in till utbildning i mänskliga rättigheter med inriktning mot arbete med nationella minoriteter. Mänskliga rättigheter är idag ett vedertaget begrepp inom svensk offentlig förvaltning och är en viktig del av kommunernas uppdrag bl.a. i deras arbete med den vård, det stöd och den service som varje medborgare har […]

Utbildning inriktning arbete med nationella minoriteter vår 2018


  Carolin håller just nu på och tar en masterexamen i mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm. Hon har sedan tidigare en kandidat i statsvetenskap med inriktning genusvetenskap. Vid sidan av studierna har intresset för mänskliga rättigheter bland annat tagit sig uttryck genom ideellt engagemang i organisationer som Röda […]

Möt vår praktikant Carolin!


  Kommunstyrelsen i Uppsala kommun antog den 8 mars 2017 en kommunövergripande handlingsplan ”Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism”. En del av kommunens systematiska inom området arbete handlar om att införa ett rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter i kommunen. Det ska göras gradvis i kommunen och processen startas […]

Pilotprojekt om metoder för rättighetsbaserat arbetssätt i Uppsala kommunFigure holding coffee cup, Text says "breakfast seminari. Welcome!"
Vi på Emerga Research and Consulting har varje månad sedan december 2015 rapporterat till EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) om hur Sverige hanterat migrationssituationen. Rapporteringen har inneburit att vi har följt hur regeringens politik har förändrats och vilka konsekvenser detta fått. Vi har undersökt Migrationsverkets statistik […]

Frukostseminarium tema migration – 28/3-18 i Göteborg


  Den 6 februari höll Emerga en heldagsutbildning om mänskliga rättigheter kopplat till barns och ungdomars psykiska hälsa i Härryda kommun. Härryda kommun bedriver ett arbete för att kraftsamla för förbättrad psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Förhoppningen med dagen var att stärka detta arbete genom att tillföra kunskap om […]

Utbildning med fokus på barn och ungas psykiska hälsa i ...


​Emerga erbjuder utbildning i mänskliga rättigheter – inriktning mot folkhälsoarbete Mänskliga rättigheter är idag ett vedertaget begrepp inom svensk offentlig förvaltning och är en viktig del av kommunernas uppdrag bl.a. i deras arbete med den vård, stöd och service som varje medborgare har rätt till. Mänskliga rättigheter är också en […]

Utbildning med inriktning mot folkhälsoarbete april/maj -18