Vi på Emerga förbereder oss för MR-dagarna på Malmö Live den 17 – 19 november genom grundlig genomgång av programmet! Emerga arrangerar programpunkt 13 på torsdagen den 17: e, 13:00 – 14:30 på High Live 2 Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata mänskliga rättigheter I Sverige […]

Emerga på mänskliga rättighetsdagarna


”Den 31 december 2018 har Mölndal stad ökat sina kunskaper i mänskliga rättigheter och om hur vi i vardagen kan arbeta med icke-diskriminering, tillgänglighet, deltagande och bemötande”     Mölndals Stad bedriver projektet FRAMM – för arbete och mångfald i Mölndals Stad, vilket egentligen inte är ett projekt utan en […]

Projektet FRAMM i Mölndals Stad


Den 13 oktober 2016 överlämnade regeringen sin skrivelse (2016/17:29) Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Strategins innebörd är att efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter inte kan tas för given och att steg måste tas mot en sammanhållen struktur för att främja och skydda de […]

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheterÄr du Emergas nya praktikant under våren 2017?   Vi söker dig som är i slutet av dina studier eller som nyligen har avslutat dina universitets- eller högskolestudier. Vi söker dig som har studerat något av följande: mänskliga rättigheter, juridik, statsvetenskap, ekonomi, statistik. Praktikperioden är en heltermin.   Skicka gärna […]

Är du Emergas nya praktikant under våren 2017?


I september 2016 är det tio år sedan Emerga bildades av Lejla Mundzic. Det är en fantastisk resa som företaget har genomfört. Från att ha startats som en enskild firma är Emerga idag ett aktiebolag med ett tiotal konsulter. Emerga är också idag ett av de ledande företagen i Norden […]

Emerga firar 10 år


Kommissionen mot antiziganism presenterade den 20 juni sitt slutbetänkande. I rapporten konstateras att det fortfarande pågår omfattande diskriminering av romer i vårt samhälle och att det görs för lite för att förändra detta. Det saknas fortfarande både styrning, kontinuitet och uppföljning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden att […]

Allvarligt läge för romers mänskliga rättigheterEmerga har återigen vunnit ett tvåårigt ramavtal med Skolverket avseende utvärderings- och analystjänster. Vi har under de senaste 5 år, genomfört mer 20 olika utvärderingsuppdrag kring allt från entreprenörskap i skolan till digitalisering och elevers gymnasieval. Vi ser verkligen framemot ett fortsatt samarbete med Skolverket. Vi är övertygade om att […]

Emerga tecknar ramavtal med Skolverket


Berätta lite om din bakgrund och vad du har gjort tidigare? Jag är statsvetare, ekonom och pedagog med en specialisering mot svensk förvaltning Mina arbetsuppgifter har varierat från strategisk planering, kvalitetssäkring, utveckling till politiskt kommunikation. Min drivkraft har alltid varit allas lika värde och rätt till en bra framtid. Det […]

Vi välkomnar Olof Gränström till Emerga


Emerga har fått i uppdrag att lyfta fram goda exempel på hur ett arbete med mänskliga rättigheter kan bedrivas på lokal och regional nivå med ett fokus på effektiv styrning och ledning. Uppdraget innebär att vi undersöker exempel från hela världen som kan inspirera och ge lärdomar för hur kommuner, […]

Studie om mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå