I januari presenterade Emerga vår förstudie för Myndigheten för delaktighet (MFD). Emerga fick i uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) att genomföra en förstudie om hur företag av olika storlek arbetar med/utvecklar sitt arbete med funktionsnedsättningsfrågor inom tre områden: 1) inom HR/personal; 2) inom utveckling/vidareutveckling av varor och tjänster; 3) i […]

Företag och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Under våren 2017 förstärks Emergas team av vår praktikant Cornelia Gustafsson. Cornelia har en pol. kand i statsvetenskap och läser nu sin sista termin på masterprogrammet i offentlig förvaltning med inriktning policyanalys på Göteborgs Universitet. – Varför sökte du praktik hos Emerga? – Mitt intresse för utvärdering och verksamhetsutveckling inom den […]

Vi välkomnar Cornelia som praktikant hos oss under våren


  I veckan avslutade vi vårt uppdrag för Ifous som vi arbetat med under tre år, som följeforskare i deras FoU-program Digitalisering i skolan. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Vi deltog på avslutningskonferensen 16 januari […]

Avslutningskonferens för Ifous FoU-program Digitalisering i skolan  På Emerga startar vi upp det nya året med att avsluta flera större projekt som löpt under ett antal år. Under januari och februari månad sammanställer vi vår följeforskning i ett treårigt projekt för Ifous, där vi bland mycket annat fokuserat på vilka spår som finns kvar i de […]

Taggade på 2017


  Emerga har sedan sommaren 2016 ett samarbete med Rädda Barnen i en pilotsudie om ensamkommande barns upplevelse av sin första tid i Sverige. Bakgrunden är att hösten 2015 fick Emerga i uppdrag av EU: s byrå för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) att månatligen rapportera om migrationssituationen i […]

Emerga samarbetar med Rädda Barnen


  Emergas seminarium ”Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata mänskliga rättigheter”  var fullsatt på MR-dagarna och blev ett av de tio mest klickade programpunkterna på hemsidan. Vi samtalade om konsekvenserna av att (inte) tala om mänskliga rättigheter tillsammans med panelen som tillslut bestod av: Maria Johansson från […]

Fullsatt seminarium på MR-dagarna!Vi på Emerga förbereder oss för MR-dagarna på Malmö Live den 17 – 19 november genom grundlig genomgång av programmet! Emerga arrangerar programpunkt 13 på torsdagen den 17: e, 13:00 – 14:30 på High Live 2 Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata mänskliga rättigheter I Sverige […]

Emerga på mänskliga rättighetsdagarna


”Den 31 december 2018 har Mölndal stad ökat sina kunskaper i mänskliga rättigheter och om hur vi i vardagen kan arbeta med icke-diskriminering, tillgänglighet, deltagande och bemötande”     Mölndals Stad bedriver projektet FRAMM – för arbete och mångfald i Mölndals Stad, vilket egentligen inte är ett projekt utan en […]

Projektet FRAMM i Mölndals Stad


Den 13 oktober 2016 överlämnade regeringen sin skrivelse (2016/17:29) Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Strategins innebörd är att efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter inte kan tas för given och att steg måste tas mot en sammanhållen struktur för att främja och skydda de […]

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter