Processtöd

Exempel på processtödinsats

Var startar vi?

För att en kompetensutvecklingsinsats ska fungera väl behöver såväl deltagare som ledare få en bild av innehåll och upplägg, men också av förväntningar av insatsen. För att sätta igång deltagarnas mentala förberedelse inför första halvdagen genomför vi på Emerga ofta kortare telefonintervjuer med samtliga deltagare som sedan sammanställs och kommuniceras med uppdragsgivaren. På detta sätt får vi reda på mer om vad deltagarna arbetar med till vardags samt deras kunskapsnivå och förväntningar, vilket innebär att vi får möjlighet att anpassa insatsen optimalt för dem.  En vecka innan insatsen får samtliga deltagare ett introduktionspaket som innehåller material för att på bästa sätt förbereda dem på insatsen.

 

processtod

 

Att få kunskap om mänskliga rättigheter

Syftet med första utbildningstillfället är att samtliga deltagare ska få en gemensam kunskapsgrund med särskild relevans för implementering av mänskliga rättigheter i den egna verksamheten. Presentationen bryts med någon/några kortare övningar. Vi utgår från exempel med särskild relevans för avdelningens uppdrag och arbetsuppgifter. Exempel på teman som behandlas är:

Varför behöver vi arbeta med mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter – likabehandling – jämställdhet – tillgänglighet: hur hänger det ihop?

Vilket ansvar har just denna verksamhet för upprätthållandet av mänskliga rättigheter?

Några konkreta exempel – rättighetsbaserat arbete i vardagen

Genomgång av den enskilda uppgiften: rättighetsanalys

 

 

Rättighetsanalys – verktyg för uppföljning

Rättighetsanalys är ett verktyg framtaget av Emerga som ska kunna fungera som ett stöd i analysen i olika rättighetsdimensioner av en verksamhet eller en specifik insats. Varje deltagare får i uppgift att mellan de båda utbildningstillfällena välja ut en verksamhet, ett projekt eller en uppgift som hen känner är mest relevant och analysera den med utgångspunkt i rättighetsanalysen. Vi bistår med handledning under hela insatsen i form av telefon och mejlkontakt.

 

 

Att arbeta med mänskliga rättigheter

”Att arbeta med mänskliga rättigheter” är temat för den workshop som genomförs några veckor efter den första utbildningsinsatsen. Varje deltagare får en arbetsbok som fungerar som en guide under genomförandet av workshopen. Fokus under workshopen är att undersöka vad som kan göras för att utveckla ett rättighetsperspektiv inom några områden som deltagarna kan påverka och förändra just nu. Anledningen till uppdelningen i ”nu” och ”på längre sikt” är att vi ofta hör varför det inte går att arbeta med mänskliga rättigheter förrän man får mer tid och/eller resurser. Här vill vi få deltagarna att faktiskt fundera på vad de kan göra nu, med befintliga resurser samtidigt som mer långsiktiga idéer och förslag också tas upp.

Hör gärna av dig så berättar vi mer om hur vi arbetar med processtöd!