Mänskliga rättigheter i praktiken

Sara Abiri

Sara har varit knuten till Emerga sedan sommaren 2016, då hon började arbeta som forskningsassistent i en ettårig kvalitativ studie som Emerga bedrev tillsammans med Rädda Barnen. Sedan hösten 2017 arbetar Sara på Emerga som konsult och researcher. Hon är under hösten främst kopplad till utredningsuppdragen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, samt projektet Tillgänglig Arbetsplats som Emerga gör tillsammans med Myndigheten för Delaktighet. Sara har både en fil.Kand och en fil. Masterexamen i genusvetenskap, med särskild inriktning på politik och organisation.