Utbildning

Emerga arrangerar utbildning i mänskliga rättigheter, såväl på grundläggande nivå som för dem som redan har ett stort mått av kunskap inom området. Vi skräddarsyr utbildningars omfattning och längd utifrån era behov och ambitionsnivå och riktar oss såväl till tjänstemän som ledningsfunktioner inom olika verksamheter. Upplägget är interaktivt med föreläsning varvad med diskussioner och övningar. I vår dialog med kund inför en utbildningsinsats undersöker vi hur kunskapsnivån ligger hos mottagarna av insatsen och kan utifrån det styra upp innehållet till att bli så värdefullt som möjligt för deltagarna.

För oss är det viktigt att i de utbildningsinsatser som vi gör lägger en bra grund till fortsatt arbete med mänskliga rättigheter. Därför ser vi till att alltid beröra de juridiska aspekterna av de mänskliga rättigheterna i början av utbildningen. För att där knyta an till vad de mänskliga rättigheterna innebär för en rättighets- kontra skyldighetsbärare Därefter en överblick av människorättsstandarder och människorättsprinciperna. Vilka de är och vad de innebär. Sedan placerar vi ansvaret för mänskliga rättigheter i den kontext vari insatsen ämnar utbilda.

Exempel på en heldags utbildning;

  • De mänskliga rättigheternas juridik
  • Rättighetsbärare och Skyldighetsbärare
  • Människorättsstandarder
  • Människorättsprinciper
  • På vilket sätt är vi skyldiga att arbeta med mänskliga rättigheter

Emergas konsulter ger allt ifrån kortare seminarier till flerdagarsutbildningar.

Kontakta oss gärna för mer information och för att diskutera upplägg!