Mänskliga rättigheter i praktiken

Vår vision

Vi vill göra skillnad på riktigt. För oss är varje uppdrag en möjlighet att bidra till att samhället bättre lever upp till ansvaret att respektera, skydda, uppfylla, granska och främja de mänskliga rättigheterna. Rättighetsperspektivet är med andra ord grundläggande för Emergas verksamhet.

Vi har tagit fram tre ledord som ska symbolisera och utgöra grunden för företagets verksamhet:

Rättighetsbaserat – Mänskliga rättigheter utgör vår värdegrund. Dessa ska genomsyra våra uppdrag, vår arbetsplats och vår plats i samhället.

Lättillgängligt – Vi vill skapa och erbjuda enkelhet i det som känns svårt. Vi, medarbetarna på Emerga, och våra utbildningar, utvärderingar, vår handledning och våra verktyg ska alla vara enkla att förstå och användbara.

Nyskapande – För oss innebär det att hitta kreativa metoder, verktyg och lösningar som på ett intressant sätt möjliggör ett rättighetsbaserat arbete i praktiken anpassat till just er verksamhet.

Emerga Institute är inte mer än våra medarbetare. Våra konsulter är vår enskilt största resurs. Idén om att göra skillnad är en grund för alla som arbetar hos oss. Vi vill alla bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar. Teamet är kärnan i det arbetet.