Våra tjänster

Vi hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken med skräddarsydda tjänster till varje kund. Läs mer under tjänsternas egna sidor via menyn.

 

Några av våra kunder

United Nations, FN

Fundamental Rights Agency

Sveriges Kommuner och landsting

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen Stockholms län

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Skolverket

Rikspolisstyrelsen

Polisen Västra Götalands län

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Ungdomsstyrelsen

Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionen

Europarådet

Skaraborg kommun

Falkenberg kommun

Åmåls kommun

GR Utbildning

Forum för levande historia

Forum Syd

Utveckling Nord Ost

Companion

Svenska Afghanistankommittén

Individuell människohjälp

Prospex

Kvinnofolkhögskolan

Dansbyrån

Winnet Västra Götaland

Västsvenska Handelskammaren

Kristdemokratiskt Internationellt Center – KIC

Örebro kommun

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Raoul Wallenberg Institutet

Samordningsförbund Nordost