Mänskliga rättigheter i praktiken

Allvarligt läge för romers mänskliga rättigheter

Kommissionen mot antiziganism presenterade den 20 juni sitt slutbetänkande. I rapporten konstateras att det fortfarande pågår omfattande diskriminering av romer i vårt samhälle och att det görs för lite för att förändra detta. Det saknas fortfarande både styrning, kontinuitet och uppföljning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden att respektera, skydda, uppfylla och främja romers mänskliga rättigheter.

Emerga har under våren haft i uppdrag från Kommissionen mot antizigansim att göra en kartläggning av hur olika myndigheter bland annat Polisen, Skolverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Kulturrådet, Forum för levande historia, Arbetsförmedlingen har arbetat med att motverka antiziganism och säkerställa att romers mänskliga rättigheter uppfylls.

Kommissionens slutbetänkande kan ni ladda ner här.

Emergas rapport i sin helhet:

ochsenda