Mänskliga rättigheter i praktiken

Årsrapport inlämnad till EU:s byrå för grundläggande rättigheter 

Sedan 2012 har Emerga löpande rapporterat till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Avtalet innebär att Emerga som ensam aktör för Sveriges räkning på uppdrag av byrån närmare undersöker tillgången till rättigheter i Sverige, på olika teman. Varje år avslutas med en nationell årsrapport, där åtta särskilt viktiga rättighetsområden och dess utveckling under året sammanfattas av Emerga. Rapporten berör områden som icke-diskriminering, rasism, romers rättigheter, migration, data och personlig integritet, barns rättigheter, tillgång till rättsskipning och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Emerga rapporterar om relevanta lag och policy-förändringar och vägledande avgöranden inom respektive område, samt om lovande exempel på åtgärder som görs runtom i landet.

År 2020:s rapport är nu inlämnad och domineras inte helt oväntat om rapporter insatser och restriktioner som gjorts på grund av covid-19. På grund av pandemin har inskränkningar gjorts i grundlagsskyddade rättigheter som mötesfriheten och demonstrationsfriheten, på ett historiskt vis.  Emerga följer utvecklingen noggrant. 2020 har visat att arbetet för mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin. En kartläggning från Diskrimineringsombudsmannen visar att 91% av kommunerna brister i riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Detta visar med all önskvärd tydlighet att det är hög tid att på allvar börja arbeta med diskrimineringslagen i kommunerna. 

– Förutom insatser mot covid-19 och problematik som blivit extra tydlig i relation till pandemin som till exempel segregation och människors olika möjlighet att skydda sig mot viruset, är det mest intressanta vi rapporterar om i årets rapport förslaget i budgetpropositionen om ett institut för mänskliga rättigheter, säger Elisabeth AbiriEmerga Institutes senior advisor 

Länk till förra årets årsrapport: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-report-2020