Mänskliga rättigheter i praktiken

Celine Henriksson

Celine har varit knuten till Emerga sedan januari 2020, först som praktikant och sedermera som konsultassistent. Hon har mångårig erfarenhet av och kunskap om svensk myndighetsutövning utifrån rättighetsbärarens perspektiv och har de senaste åren främst intresserat sig för rätten till arbete och utbildning för människor med funktionsnedsättningar och -variationer. Under året 2020 har Celine till största del arbetat med Forsknings- och utvecklingsprogrammet Respondere, där tre västsvenska Samordningsförbund arbetat tillsammans med sina deltagare för att utveckla sin verksamhet. Hon arbetar med bland annat utvecklingsfrågor, processtöd och bearbetning av forskningsmaterial.