Mänskliga rättigheter i praktiken

Diskrimineringsgrunder för Räddningstjänsten i Halmstad

Räddningstjänsten i Halmstad driver mellan 2016 – 2019 ett ESF-finansierat kompetensprojekt om diskriminering. Målgrupp för insatsen är all heltidsanställd personal vid räddningstjänsten Halmstad samt räddningspersonal i beredskap och räddningsnämndens förtroendevalda. Totalt ca 190 personer. Under hösten 2018 utbildar Emerga Institute Räddningstjänsten i Halmstad i de två diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning och ålder.

Räddningstjänsten har haft följande frågeställningar inför föreläsningarna:
– Historiska perspektiv på frågor om funktionsnedsättning.
– Vad betyder begreppet funktionsnedsättning? Vilka olika typer av funktionsnedsättningar handlar det om? Vi är måna om att fokus läggs även vid psykiska funktionsnedsättningar.
– Vad innebär relaterade begrepp som funkofobi, funktionsnormer, funktionsrätt, bristande tillgänglighet etc.?
– Hur tar sig diskriminering gällande funktionsnedsättning uttryck? Varför är detta en skyddsgrund i diskrimineringslagen? Hur tar det sig uttryck på arbetsplatser och i mötet med allmänheten – alla dem som räddningstjänsten är till för?
– Vad innebär det att bryta mot normer om funktionalitet?
– Hur kan aktuella utmaningar på arbetsmarknaden och i samhället förstås och vad innebär dessa för räddningstjänsten?

Emerga sätter en ram av mänskliga rättigheter kring diskrimineringsgrunderna när vi föreläser. Innehållet i föreläsningarna utgår från frågor som:
Mänskliga rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vad är det?
Vad är en funktionsnedsättning? Vad är ett funktionshinder?
Vilka typer av funktionsnedsättningar finns det?
Hur ter sig diskriminering på grund av funktionsnedsättning? Både enskilt och strukturellt.
Hur har det sett ut historiskt i Sverige?
Vad betyder bristande tillgänglighet och vad innebär den formen av diskriminering enligt lagstiftningen?
Vad innebär det att bryta om normer om funktionalitet?
Vad är normer och intersektionalitet?

Utöver föreläsningarna får räddningstjänsten tillgång till repetitionsmaterial på vår plattform emergalab.se och så producerar vi innehåll till spelkort som räddningstjänsten i Halmstad använder för intern fortbildning.