Mänskliga rättigheter i praktiken

Elisabeth Abiri förordnad till expert i utredningen om MR-institution

Emergas senior advisor, Elisabeth Abiri, har av statsrådet Bah Kuhnke förordnats till expert i en referensgrupp till utredningen om inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Abiris uppdrag går ut på att bidra med kunskap och erfarenhet till utredaren, Lise Bergh. I referensgruppen deltar även Hans Ytterberg, generaldirektör för Haverikommissionen,Lars Lööw, generaldirektör för svenska ESF-rådet, Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet samt Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg institutet.
Elisabeth Abiri var från 2006 till 2010 ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige – en statlig offentlig utredning som i sitt slutbetänkande bl.a. föreslog inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter.