Mänskliga rättigheter i praktiken

Elisabeth Abiri ingår i expertgrupp för EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Emergas senior advisor, Elisabeth Abiri, ingår i en expertgrupp som arbetar fram ett ramverk kring hur kommuner kan arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Det är EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) som i samarbete med olika så kallade MR-städer (human rights cities) runtom i Europa initierade arbetet under 2019. Utgångspunkten för arbetet är ett behov av att tydliggöra hur kommuner på ett systematiskt sätt kan implementera mänskliga rättigheter i praktiken och vilka åtaganden en kommun behöver göra för att kunna kalla sig en MR-stad.

Gruppen har nu arbetat fram ett förslag på ett ramverk med 28 punkter som tillsammans kan guida europeiska kommuner och städer att arbeta mer rättighetsbaserat. Ramverket visar vilka strukturer kommunen bör ha för sitt arbete samt vilka konkreta processer som bör vara på plats för att utveckla ett rättighetsbaserat arbete i praktiken.

“Jag hoppas att det ska förtydliga att begreppet MR-stad har ett klart innehåll och vad en kommun måste göra för att med rätta kalla sig en MR-stad. Det räcker inte med att man förklarar sig vara en sådan stad – Det kräver långsiktighet och ett mer omfattande engagemang. Det kräver strukturella och processuella förändringar. Jag har sett en tendens av att man säger att “nu är vi en MR-stad” utan att egentligen förändra något i praktiken. Detta riskerar att urvattna en idé som kan vara väldigt viktig”, säger Elisabeth.

Att konkretisera mänskliga rättigheter och omsätta dem i praktiken på lokal nivå är en stor utmaning. Att gå från ord till handling och på riktigt utveckla strukturer och processer som kan bidra till att stärka förmågan att arbeta rättighetsbaserat kan vara svårt. Det är också något som många svenska kommuner brottas med. Arbetet med FRA-ramverket går väl i linje med Emergas pågående projekt Från Vad till Hur. Och även om ramverket först planeras att presenteras på Fundamental Rights Forum i Wien sommaren 2021, har det redan nu kunnat testas på ett par av de kommuner som deltar i Emergas projekt.

“Det passar bra in på det vi gör just nu i projektet Från Vad till Hur och det är intressant att få testa ramverket på några av de deltagande kommunerna. Det har visat sig att ramverket både synliggör hur olika insatser kan vara en del av ett större rättighetsarbete och hur dessa insatser kan vidareutvecklas genom att inkludera fler aspekter av ramverket. Med andra ord har FRA-ramverket potentialen att kunna guida kommunerna vidare i deras praktiska arbete för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth.