Mänskliga rättigheter i praktiken

Elisabeth Abiri

Elisabeth Abiri, fil.dr. senior advisor och delägare på Emerga Institute. Abiri har i knappa 30 år arbetat för att mänskliga rättigheter ska bli en naturlig del av svenskt myndighetsutövande på alla nivåer. Under denna tid har Abiri arbetat som lektor i mänskliga rättigheter vid Göteborg universitet, ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige och människorättsstrateg i uppstarten av Kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen.

Sedan åtta år arbetar Abiri på Emerga Institute som forskare, metodansvarig och kvalitetsgranskare i samtliga större projekt. Abiri är Senior Expert i all rättighetsrapportering som Emerga genomför för EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA). För närvarande deltar även Abiri som expert i FRA:s utvecklingsarbete om Human Rights Cities. Under åren på Emerga har Abiri blivit direktrekryterad till uppdrag för Europarådet och UNDP, bland annat som rådgivare till Georgiens regering i framtagandet av en sjuårig nationell strategi för mänskliga rättigheter samt som stöd för Nepals National Human Rights Commission och utvärderare av UNDP:s programstöd till denna organisation. Förutom dessa uppdrag arbetar Abiri även med att utveckla kommuners, regioners och statliga myndigheters arbete med mänskliga rättigheter, främst genom olika FoU-program samt genom Emergas utvecklingsprojekt ”Från Vad till Hur”, som fokuserar på att integrera arbetet med icke-diskriminering och inkludering i olika verksamheters ordinarie arbete. Vidare deltar Abiri regelbundet som talare och föreläsare och workshopsledare på såväl internationella, nationella och lokala arrangemang.