Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga bjuder in till utbildning i mänskliga rättigheter för dig som arbetar inom skolan

Vi på Emerga Research and Consulting vill bjuda in dig till en utbildning i mänskliga rättigheter i vår!

När du är verksam inom skolan ställs du varje dag inför beslut som rör de mänskliga rättigheterna. Öka din förståelse för vad mänskliga rättigheter är och vad de innebär för dig i ditt dagliga arbete. Vi på Emerga bistår dig med kunskap, praktiska verktyg och handledning så att du i din verksamhet kan arbeta rättighetsbaserat. Dagen riktar sig till alla som arbetar inom skolan, både rektorer och lärare.

Utbildningen hålls på Göteborgs Stadsmuseum på Norra Hamngatan 12. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Utbildningen ges vid två tillfällen, en heldag och en halvdag. Mellan utbildningstillfällena ges möjlighet till handling då deltagarna förväntas testa ett av de verktyg som presenterats.

Utbildnings hålls den 8 mars kl. 09.00-16.00
och den 27 mars kl. 9.00-12.00

För 4900:- ingår föreläsningar, utbildningsmaterial och handledning mellan utbildningstillfällena. I priset ingår även förmiddagsfika vid båda tillfällena, samt lunch och eftermiddagsfika 8 mars.

Anmäl dig genom att mejla till info@emerga.se senast 6 februari. Det går också bra att ringa 070-86 90 235. Vi behöver veta ditt namn, din arbetsplats, faktureringsinformation och eventuella allergier. Om du har några specifika önskemål på utbildningen får du gärna meddela det i anmälningsmejlet. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande.

Målet med dagen är att du som deltar ska öka dina kunskaper i mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. Som deltagare kommer du att få verktyg och stöd för att genomföra en rättighetsanalys vid din enhet. Utbildningen fungerar även som kontaktyta för dig som vill utöka ditt nätverk med andra i regionen som också vill börja arbeta rättighetsbaserat i sina verksamheter. Vi uppmuntrar erfarenhetsutbyte och kan bidra med uppslag för fortsatta diskussioner. Diplom ges till de som deltagit i utbildningen.