Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga bjuder in till utbildning i mänskliga rättigheter höst 2017

​​

Emerga bjuder in till utbildning i mänskliga rättigheter!

Vi på Emerga Research and Consulting vill bjuda in dig till en utbildning i mänskliga rättigheter i höst!

Öka din förståelse för vad mänskliga rättigheter är och vad de innebär för dig i ditt dagliga arbete. I din roll som tjänsteperson ställs du varje dag inför beslut som rör de mänskliga rättigheterna. Vi vill ge dig kunskap, praktiska verktyg och handledning så att ni i er verksamhet kan arbeta ännu mer rättighetsbaserat. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom kommunal verksamhet och består av en heldag och en halvdag med möjlighet till handledning däremellan.

Utbildningen hålls den 16/11 kl 09:00 – 15:30
och den 5/12 kl 09:00 – 12:00
i Göteborgs Stadsmuseums konferenslokaler på Norra Hamngatan 12 i Göteborg.

Kostnad: För 4900:- ingår föreläsningar, utbildningsmaterial, lunch den 16/11, förmiddagsfika och handledning mellan utbildningstillfällena.

Anmälan görs till info@emerga.se senast 12 oktober. Det går också bra att ringa Camilla Ingemarson på nummer 0708-690235. Vi behöver veta: ditt namn, arbetsplats, faktureringsinformation och om du har några allergier att ta hänsyn till.

Begränsat antal platser, så boka tidigt! Anmälan är bindande.

Målet med dagen är att du som deltar ska öka dina kunskaper i mänskliga rättigheter och i rättighetsbaserat arbetssätt. Som deltagare kommer du att få verktyg och stöd för att genomföra en rättighetsanalys vid din enhet. Dagarna kan även vara ett startskott för dig som vill utöka ditt nätverk med andra i din region som också vill förbättra det rättighetsbaserade arbetet vid sin enhet. Vi uppmuntrar fortsatt erfarenhetsutbyte och vi kan bidra med uppslag för fortsatta diskussioner. Intyg ges till de som deltagit aktivt i utbildningen.

Tillgänglighetsinformation: HWC samt hörslinga finns i lokalen. Kontakta oss gärna för mer detaljerad information.

Varmt välkommen!
Lejla Mundzic, VD och hela Emerga-teamet