Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga firar 10 år

I september 2016 är det tio år sedan Emerga bildades av Lejla Mundzic. Det är en fantastisk resa som företaget har genomfört. Från att ha startats som en enskild firma är Emerga idag ett aktiebolag med ett tiotal konsulter. Emerga är också idag ett av de ledande företagen i Norden när det gäller att utbilda och stödja offentlig förvaltning i att integrera ett rättighetsperspektiv.

När vi blickar tillbaka på de här tio åren är det svårt att lyfta fram enskilda uppdrag, vi har verkligen varit privilegierade som får arbeta med omväxlande uppdrag där vi känner att vår kompetens kunnat bidra till positiv förändring. Vi vill med detta sagt ändå lyfta fram några exempel på uppdrag som vi har genomfört under de senaste åren:

 

  • Följeforskning av regeringens satsning på romsk inkludering – pilotkommunsarbetet 
  • Kartläggning av hur kommuner arbetar med mänskliga rättigheter på uppdrag av SKL
  • Forskningsstudie i samarbete med Rädda Barnen kring nyanlända ungdomars levnadsvilkor i asylprocessen
  • Kommissionen mot antiziganism – hur svenska myndigheter arbetar mot antiziganism
  • En rad följeforsknings- och utvärderingsinsatser för Skolverket, samt ramavtal kring utvärderingstjänster
  • Ramavtal med EUs byrå för mänskliga rättigheter European Union’s Agency for Fundamental Rights som bland annat inneburit att vi månatligen sedan 2015 skriver lägesrapporter till FRA hur Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna ifråga om mottagandet av nyanlända 
  • Internationella  uppdrag för Europarådet och UNDP i bland annat Ukraina, Georgien och Nepal

Och ett 100-tal utbildningar för tjänstemän och politiker i syfte att höja kunskapen om hur olika verksamheter kan arbeta med mänskliga rättigheter.

 

Vi vill tacka alla de som vi har haft förmånen att samarbete med. Vi ser framemot alla nya möten och intressanta uppdrag.

 

Lejla Mundzic

Vd, Emerga Consulting