Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga genomför uppdrag för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Emerga har fått i uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen) att genomföra en uppföljning av projektstödsformen som riktade sig till nationella minoriteter. Projektstödsformen som inneburit möjlighet att söka finansiellt stöd för projekt som fokuserar på jämställdhet och mot diskriminering har funnits mellan 2011 och 2014. Huvudsyftet med uppföljningen är att analysera om syftet med utlysningen har överensstämt med de behov som finns bland organisationer som företräder nationella minoriteter. Rapporten ska vara klar den 15 december.