Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga har fått förnyat ramavtal med Skolverket

Emerga har förnyat ett tvåårigt ramavtal med Skolverket avseende utvärderings- och analystjänster. Vi har under de senaste sju åren genomfört mer än 20 olika utvärderingsuppdrag kring allt från entreprenörskap i skolan till digitalisering och elevers gymnasieval.

Vi ser verkligen framemot ett fortsatt samarbete med Skolverket. Vi är övertygade om att vår kompetens och samlade erfarenhet kan bidra till att stärka skolutvecklingen, en av våra viktigaste framtidsfrågor, säger VD Lejla Mundzic.