Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga på CSR Forum 2018

Emerga är med på CSR FORUM – INTEGRATION OCH KLIMAT
Konferensen CSR Forum den 18 april ger dig färdigheter för att gå från ord till handling i två av våra viktigaste utmaningar, integration och klimat. Här får du kunskap och inspiration till att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Från Emerga finns Nathalie på plats och leder workshopen “Mångfald är affärsnytta” där vi ger en introduktion till rättighetsbaserat arbetssätt och verktyg för inkludering. Vi vill vidga mångfaldsbegreppet till att innefatta en bredd av mänskliga egenskaper och erfarenheter. Vi pratar om varför det leder till framgångsrika organisationer, och viktigast av allt – hur man faktiskt gör för att skapa en inkluderande och icke-diskriminerande organisation som tar tillvara på sin främsta resurs – människan.