Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga utvärderar hälsoguidesuppdrag i nordöstra Göteborg

Vi är glada att berätta att vi på uppdrag av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i vår kommer att utvärdera deras viktiga hälsoguidesuppdrag.  

Sedan 2013 har lokala hälsoguider verkat i nordöstra Göteborg och bistått lokalsamhället med värdefull hälsoinformation om alltifrån tobak, kost, motion och covid-19. Hälsoguiderna har god kännedom om lokalsamhället, och pratar 25 olika språk. Målet för verksamheten är på lång sikt en mer jämlik hälsa. Detta ska åstadkommas med hjälp av hälsoguiderna genom att på så vis öka närheten till hälsorelaterade råd och stöd för rättighetsbärare i lokalsamhället. Dessutom vill man erbjuda tydlig information om vilka hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds och genom hälsoguiderna etablera fler kommunikationskanaler och former för samverkan mellan lokalsamhället och berörda offentliga aktörer.  

Emergas uppdrag är att genom intervjuer med berörd personal, hälsoguider och rättighetsbärare analysera hur och på vilka sätt uppdraget uppfyller de satta målen och identifiera framgångsfaktorer och utmaningar, med särskilt fokus på de som ska nås av insatserna – rättighetsbärarna.