Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga utvecklar verksamhetsstöd för tillgängliga arbetsplatser och tillgänglig rekrytering i samarbete med privata företag

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet arbetar Emerga under 2017 gemensamt med privata företag för att utveckla konkreta verksamhetsstöd och verktyg för tillgängliga arbetsplatser och tillgänglig rekrytering. Verktygen ska tydliggöra hur företagen kan arbeta med dessa frågor samt aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. Det ska även i ett större perspektiv lyfta arbetet som en del i arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Emerga har lång erfarenhet av att tillsammans med olika typer av verksamheter utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt inom organisationen som utgår ifrån människorättsprinciper och standarder. Tillsammans med företagen kommer vi kombinera den kunskap vi har med företagens kunskap om sina branscher och deras yrkeskunskap om sitt vardagliga arbete, för att på bästa sätt arbeta fram metoder, analysverktyg och verksamhetsstöd som ska vara ett konkret och handfast stöd i att tillgängliggöra arbetsplatser och rekryteringsprocesser. Slutprodukten ska sedan distribueras för att kunna användas brett av privat sektor i Sverige.

Under hösten 2017 arbetar vi därför tillsammans med ett antal företag inom olika branscher, där vi utifrån deras egna hinder och behov utvecklar ett stödmaterial som sedan ska kunna brukas av företag av olika storlek i olika branscher, för att ta steget från att vilja arbeta med inkluderande ledarskap och social hållbarhet till att också veta hur det i praktiken går till. På Emerga arbetar vi med ett tillgänglighetsbegrepp som är brett. Tillgänglighet är inte bara fysisk, den är också psykosocial, ekonomisk, språklig och mycket mer. Vi kopplar också mänskliga rättigheter till företagens arbete med social hållbarhet, organisatorisk och social arbetsmiljö samt till diskrimineringslagen och erbjuder kompetenshöjande insatser till de företag som deltar i studien.

Är du intresserad av att få mer information och kanske vill ditt företag delta i studien? Hör av er till projektledare för uppdraget Nathalie Tapper, nathalie.tapper@emerga.se / 070 400 61 31 eller Emergas VD Lejla Mundzic, lejla.mundzic@emerga.se / 0736 170269.