Mänskliga rättigheter i praktiken

Emerga välkomnar regeringens förslag om att inrätta en oberoende MR institution för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Pressmeddelande 2015-08-04

 

Emerga välkomnar regeringens förslag om att inrätta en oberoende MR institution för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Emergas senior advisor Elisabeth Abiri var ordförande för regeringens Delegation för mänskliga rättigheter som 2010 lade fram sitt slutbetänkande där en av de föreslagna åtgärderna var just en oberoende MR institution.

Det är givetvis mycket roligt att det äntligen sker något konkret, nu är dock viktigt att institutionen får det mandat och de resurser som behövs.  Sverige ligger lång efter en rad andra länder som redan har en oberoende MR institutionen på plats säger Elisabeth Abiri.

I Sverige är de mänskliga rättigheterna osynliga i offentlig verksamhet och inte minst i det offentliga samtalet.  Det saknas både juridiska ramverk och praktik som är tydligt länkade till mänskliga rättigheter.

Det finns ett kunskapsunderskott samtidigt som det finns en trygg förvissning om att alla vet vad mänskliga rättigheter är. Den kombinationen har gjort det svårt att driva rättighetsfrågor i den svenska kontexten därför är det viktigt att MR institutionen både får pådrivande, granskande uppgift samtidigt som den har en guidande och utvecklande funktion avslutar Elisabeth Abiri.

 

Emerga grundades av Lejla Mundzic under hösten 2006. Företaget har i dag åtta medarbetare. Med utbildning, utvärdering och processtöd hjälper Emerga offentlig sektor, företag och organisationer att stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter. Bland uppdragsgivarna finns FN:s utvecklingsprogram UNDP, Skolverket och SCA.

För mer information, kontakta:
Lejla Mundzic, vd för Emerga, 0736-17 02 69, lejla.mundzic@emerga.se

Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Med utbildning, utvärdering och processtöd vill vi bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar. www.emerga.se