Mänskliga rättigheter i praktiken

Följeforskning av digital satsning i Angered

Som ett led i arbetet med att säkerställa alla barns rätt till bästa möjliga utbildning beslutade Angereds stadsdelsförvaltning att genomföra en stor satsning på digitala verktyg och kompetensutveckling som omfattar samtliga grundskolor. Emerga kommer att följa insatsen och dess utveckling under 2014-2017. Syftet med följeforskningen är att över tid följa hur skolor integrerar digitala verktyg i undervisningen samt ge kontinuerlig återkoppling på hur arbetet kan utvecklas vidare.