Mänskliga rättigheter i praktiken

Frukostseminarium: ensamkommande barns rättigheter

Vi på Emerga Research and Consulting har genom ett flertal studier sedan år 2015 samlat in kunskap om hur Sverige tillgodoser grundläggande rättigheter för ensamkommande barnen och ungdomar som sökt asyl i Sverige. Dessa studier har gjorts på uppdrag från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) och i samarbete med Rädda Barnen. Vi vill gärna dela med oss av den kunskapen. Under seminariet kommer vi att beskriva hur de ensamkommande barnens rättigheter tillgodoses, bland annat inom områdena hälsa och utbildning. Vi kommer även diskutera skillnaden mellan hur svensk lag skyddar dessa barn och hur deras vardag och förutsättningar faktiskt ser ut.

Du är varmt välkommen till frukostseminarium onsdagen den 30 maj kl 8.45 – 10.00 på Arena: första lång. Adressen är: Första Långgatan 17B i Göteborg. Emerga bjuder på frukost. Anmäl dig senast den 23 maj till camilla.ingemarson@emerga.se. Meddela gärna specialkost. Seminariet är för dig i Göteborgsregionen som kommer i kontakt med ensamkommande barn och ungdomar i ditt arbete och för dig som är intresserad av att veta mer. Det kommer att finnas tillfälle för er som deltar att diskutera och dela med er av era egna erfarenheter. Vi ses där!