Mänskliga rättigheter i praktiken

Frukostseminarium tema migration – 28/3-18 i Göteborg

Figure holding coffee cup, Text says "breakfast seminari. Welcome!"

Vi på Emerga Research and Consulting har varje månad sedan december 2015 rapporterat till EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) om hur Sverige hanterat migrationssituationen. Rapporteringen har inneburit att vi har följt hur regeringens politik har förändrats och vilka konsekvenser detta fått. Vi har undersökt Migrationsverkets statistik och intervjuat representanter från både statliga myndigheter och ideell sektor såsom Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, Polisen, Rädda Barnen och Amnesty. Vi vill gärna dela med oss av den kunskap vi har samlat på oss och kommer under seminariet att ge en bild av de många politiska förändringarna på migrationsområdet. Vi kommer också diskutera i vilken utsträckning Sverige har lyckats med att respektera och uppfylla de asylsökandes mänskliga rättigheter.

Du är varmt välkommen till frukostseminarium på Arena: första lång som ligger på Första Långgatan 17B i Göteborg, onsdagen den 28 mars kl 8.45 – 10.00. Emerga bjuder på frukost. Anmäl dig senast den 19 mars till camilla.ingemarson@emerga.se. Meddela gärna specialkost. Seminariet är för dig i Göteborgsregionen som kommer i kontakt med asylsökande och nyanlända i ditt arbete. Det kommer att finnas tillfälle för er som deltar att diskutera och dela med er av era egna erfarenheter. Vi ses där!