Mänskliga rättigheter i praktiken

Grundutbildning i mänskliga rättigheter

Ställs du inför beslut som rör de mänskliga rättigheterna i din yrkesroll? Vi erbjuder kunskap, praktiska verktyg och handledning för att stödja ert arbete med mänskliga rättigheter. Målet med utbildningen är att du som deltar ska öka dina kunskaper i rättighetsbaserat arbetssätt och utöka ditt nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte.

Emergainstitutet grundades 2006 av Lejla Mundzic i syfte att skapa en plattform för att arbeta med alla människors lika värde. Våra utbildningsinsatser lägger en bra grund för ett långsiktigt arbete med mänskliga rättigheter. Vi presenterar våra verktyg för att arbeta rättighetsbaserat och hur de kan anpassas till varje enskild verksamhet.

För oss är varje uppdrag en möjlighet att göra skillnad.

Datum:  7 november mellan kl. 09:00 – 16:00 samt 12 december mellan kl. 08:30 – 12:00

Kostnad: 4.900:-. I priset ingår föreläsningar, utbildningsmaterial, lunch vid första tillfället samt handledning mellan utbildningstillfällena.

Plats: Göteborgs Stadsbibliotek, Götaplatsen 3

Anmälan görs till info@emerga.se senast 31 oktober. Anmälan är bindande.

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN? 

Kontakta: carolin.holmblad@emerga.se