Mänskliga rättigheter i praktiken

Hallå där Thomas Aebeloe, vd på Uddevallahem!

Bostadsbristen är påtaglig i stora delar av landet och så även i Uddevalla. Efterfrågansmarknaden är positiv för bostadsaktörerna men dålig för kunderna. Med den insikten, viljan att ta ansvar över sin verksamhet och synliggöra sina utvecklingsområden valde Uddevallahems vd, Thomas Aebeloe, att agera. Och en stark rekommendation ledde honom till Emerga.  

Vad behövde ni hjälp med? 

När man, som vi, befinner sig på en efterfrågansmarknad med 16 000 personer i kö är det lätt att glömma bort varför en verksamhet behöver marknadsföra sig. Vi lät vår strategiska reklambyrå undersöka vårt varumärke och hur vi uppfattades och de genomförde senare flera djupintervjuer. Ganska snart blev det klart att det fanns utvecklingsområden. Det fanns helt enkelt drag hos oss som inte var så smickrande. En del av kunderna, men även medarbetarna kände att vi inte var de inkluderande eller goa människorna vi ville i alla lägen. Där och då var vi tvungna att förstå att vi hade en utvecklingspotential.  

Hur kom ni i kontakt med Emerga? 

Genom rekommendation. Det var en stark rekommendation om en stark partner. Vi tog ett möte och hade en jätteintressant diskussion. Ett utbildningsförslag lades fram och det kändes väldigt bra.  

Varför var det viktigt med en utbildning i rättighetsfrågor för Uddevallahem? 

Om vi ska vara relevanta framåt så måste vi förstå att en ny generation är på ingång, och den är syftesdriven. Ska vi vara en bra arbetsgivare och en bra hyresvärd så måste vi arbeta med våra värderingar. Och rent krasst så rimmar det dessutom bättre med lönsamhet.  

För oss var begreppet Mänskliga rättigheter till viss del vagt. Men genom utbildningen blev det väldigt tydligt hur konkret mänskliga rättigheter är. Uddevallahem ska vara en värd för alla och då måste vi ha blicken på det här. Sista metern i lönsamheten är inte det viktigaste. Vi har stora sociala utmaningar som vi måste ta itu med. Men framförallt måste vi som verksamhet spegla samhället.  

På vilket sätt upplever du att verksamheten har utvecklats efter Emerga? 

Vi gör årligen en medarbetarundersökning och det har vi gjort i många år. Undersökningen görs av en extern aktör och handlar bl.a. om engagemang, ledarskap, medarbetarskap, prestationsförmåga och delaktighet. Strax innan utbildningen med Emerga så fick vi ett betyg på 3,7 (av 5) vilket var en hög siffra och ett bra betyg. Det intressanta i det här är att när vi sedan gör en ny undersökning i november 2019, efter avslutad utbildning med Emerga, så hamnar vi på 4,1 – och var den bästa verksamheten i hela undersökningen. Det här har blivit ett tydligt tecken på att vi är på väg åt rätt håll med de här frågorna.

Alla på Uddevallahem ska sträva efter att vara professionella, tydliga, personliga och engagerade. Givetvis misslyckas vi också men då måste vi påminna oss om varför vi gör det vi gör. Det tror jag är en viktig pusselbit. Vi måste förstå vad mänskliga rättigheter innebär – vad är en kränkning? Det handlar om att förstå var vi befinner oss nu, vart vi vill och vad vi behöver för att nå dit.  

Vad krävs för att upprätthålla det rättighetsbaserade arbetet? 

En kontinuerlig påminnelse. Det går inte på något annat sätt. Vi kan dokumentera hur mycket vi vill men vi måste arbeta med frågorna hela tiden. En engångsinsats löser ingenting.  

Vilka är dina tips till verksamheter som vill arbeta rättighetsbaserat? 

  1. Man måste börja i basen, precis som vi gjorde. Ha en förståelse för nuläget men också vad som är ett önskat läge framåt.
  2. Beslutet får inte fattas för långt ner i verksamheten. Det måste vara ’top-bottom’, annars kommer det inte få fäste.  
  3. Synliggör vad det är verksamheten kan bli bättre på! För mig är det en självklarhet. Vi måste fråga oss själva hur vi hamnat i den situation vi är i och vad som krävs för att lösa den samma. Ofta löser man den här typen av frågor i dialog. Uddevallahem har fortfarande mycket att jobba med men vi tar puckarna varefter de kommer. Vi har ett flow nu och vi har rätt förutsättningar för att ta oss dit vi vill.  
  4. Det måste få ta tid. Vi har alla olika perceptionsförmåga så låt utbildningen ta tid.