Mänskliga rättigheter i praktiken

Hanna berättar om forskningsstudien om ensamkommande barns första tid i Sverige

Hur står det till?

Emergas Hanna Sköld berättar om sitt arbete med forskningsstudien om ensamkommande barns första tid i Sverige som Emerga bedriver i samarbete med Rädda Barnen. Läs mer här: https://www.emerga.se/emerga-samarbetar-med-radda-barnen/