Mänskliga rättigheter i praktiken

Hanna Sköld

Hanna har varit knuten till Emerga sedan våren 2015 som junior analytiker, researcher och projektledare. Hon har en fil. kandidatexamen i mänskliga rättigheter med statsvetenskaplig inriktning, från Teologiska Högskolan i Stockholm. Hanna arbetar till stor del med utredningsarbete för EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och har därmed god kännedom kring utveckling av grundläggande fri- och rättigheter inom svensk förvaltning och lagstiftning.