Mänskliga rättigheter i praktiken

Hitta oss

Emerga Institute

Vasaplatsen 1, 411 26 Göteborg

0736 17 02 69

info@emerga.se

Vi finns i centralt belägna lokaler i Göteborg, alldeles i närheten av Vasaplatsen.