Mänskliga rättigheter i praktiken

Göteborgskonsulter kartlägger kommuners arbete med mänskliga rättigheter

 

Pressmeddelande 2014-11-03

 

Göteborgsbaserade konsultföretaget Emerga Consulting, som arbetar med mänskliga rättigheter, har påbörjat ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Uppdraget är en del i SKL:s överenskommelse med regeringen om att stärka kommunernas och landstingens arbete med mänskliga rättigheter.

– Kommunernas verksamhet är stommen i det svenska samhället och en viktig del i vardagen för oss alla. Att få bidra till att stärka kommunernas och landstingens arbete med mänskliga rättigheter känns därför mycket angeläget, säger Lejla Mundzic, vd för Emerga.

Emerga genomför nu en kartläggning av kommunernas och landstingens arbete med mänskliga rättigheter och vilket stöd de efterfrågar för att kunna stärka arbetet. Kartläggningen utgår från tidigare utredningar samt rekommendationer och synpunkter från internationella granskningsorgan som FN och Europarådet. Uppdraget inleddes i september och ska vara slutfört vid årsskiftet.

– Det är en fantastisk bekräftelse på vårt arbete att SKL har valt Emerga för detta uppdrag. Vi hoppas kunna bidra till att höja kunskapen, visa på goda exempel och stärka arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå, säger Elisabeth Abiri, senior advisor på Emerga och tidigare ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Överenskommelsen mellan SKL och regeringen syftar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter och öka kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken inom den kommunala verksamheten. Emergas kartläggning ska ligga till grund för en handlingsplan för det fortsatta arbetet under perioden juni 2015–juni 2017.

Emerga grundades av Lejla Mundzic under hösten 2006. Företaget har i dag åtta medarbetare. Med utbildning, utvärdering och processtöd hjälper Emerga offentlig sektor, företag och organisationer att stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter. Bland uppdragsgivarna finns FN:s utvecklingsprogram UNDP, Skolverket och SCA.

För mer information, kontakta:
Lejla Mundzic, vd för Emerga, 0736-17 02 69, lejla.mundzic@emerga.se
Elisabeth Abiri, uppdragsledare, 0762-10 78 89, elisabeth.abiri@emerga.se

Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Med utbildning, utvärdering och processtöd vill vi bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar. www.emerga.se