Mänskliga rättigheter i praktiken

Lejla Mundzic

Jag grundade Emerga 2006 i syfte att skapa en plattform för att arbeta med alla människors lika värde. Min egen bakgrund som invandrad till Sverige från Bosnien har både format och stärkt min drivkraft för att kämpa för att alla individer oavsett bakgrund, kön, funktionsvariationer, sexuell läggning, ålder, religion, klass och utbildning ska få bästa möjliga utbildning, tillgång till bästa möjliga hälsa, till arbete och att känna sig trygga och säkra. Trots att Sverige har kommit väldigt långt i arbetet med jämlikhet ser jag varje dag hur individer och grupper av människor systematiskt blir diskriminerade och utstötta från samhället. Idag är det viktigare än någonsin att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter och att varje dag påminna ALLA om vilket ansvar de har som anställda, kollegor och chefer.

Under de senaste tio åren har jag lett flera stora uppdrag i syfte att integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledningsprocesser. Jag arbetar med ledarskapsutveckling och handleder både grupper och individer i att driva förändringsarbete med fokus på mänskliga rättigheter.