Mänskliga rättigheter i praktiken

Lotta Schneider

Lotta är statsvetare i grunden med en master i mänskliga rättigheter. Hon har varit knuten till Emerga sedan hösten 2019, först som praktikant och numera som konsult och projektledare. Under våren 2020 skrev Lotta sin masteruppsats om hur kommuner implementerar barnkonventionen i praktiken där hon intervjuade 19 tjänstepersoner i 10 kommuner. Att hjälpa verksamheter att gå från ord till handling och på riktigt implementera ett rättighetsbaserat arbetssätt har länge intresserat henne. På Emerga jobbar Lotta främst med Forsknings- och utvecklingsprogram samt projektet Från vad till hur. Utöver det skriver hon rapporter och rättighetsrapporteringar till EU:s byrå för grundläggande rättigheter.